Sold out Grapefruit - Vitruvi Grapefruit - Vitruvi
Grapefruit
$9.90
Sold out Lavender - Vitruvi Lavender - Vitruvi
Lavender
$14.90
Cedarwood
$9.90
Sold out Spruce - Vitruvi Spruce - Vitruvi
Spruce
$9.90
Sold out Frankincense - Vitruvi Frankincense - Vitruvi
Frankincense
$14.90
Peppermint
$11.90
Geranium
$14.90
Bergamot
$11.90
Sold out Eucalyptus - Vitruvi Eucalyptus - Vitruvi
Eucalyptus
$9.90
Ylang Ylang
$11.90
Sweet Orange
$9.90
Rosemary
$11.90
Lemongrass
$9.90
Lemon
$9.90
  • 1
  • 2